Dvojčinné oscilátory

 

    Rovnako ako vo výkonových zosilňovačoch aj v oscilátoroch na dosiahnutie väčších výkonov a lepšej účinnosti sa používa dvojčinné zapojenie. Tieto oscilátory sa často využívajú v napäťových meničoch, ktoré vyrábajú z nízkeho jednosmerného napätia striedavé napätie alebo po ďalšom usmernení vyššie jednosmerné napätie. Prevažne majú väčší výkon a menšie harmonické skreslenie ako jednoduché oscilátory. Jednoduchý príklad takéhoto oscilátora odvodeného z dvoch Meisnerových oscilátorov je na nasledujúcom obrázku vpravo. Cievky Lo a LV majú odbočku presne v strede vinutia. Tranzistory T1T2 sú striedavo vodivé.
!!!   Použitie obsahu stránok alebo ich častí na "kvaziautorské" a komerčné účely je v rozpore s autorskými právami a je možné len so súhlasom autora   !!!

Spracoval :  Ing. Alexander Žatkovič
Prípadné pripomienky alebo otázky zasielajte na adresu