Koncový stupeň horizontálneho vychyľovania


       Posledný blok v horizontálnej vetve osciloskopu je koncový stupeň horizontálneho vychyľovania.  Podobne ako koncový stupeň vertikálneho vychyľovania aj tento zosilňovač je realizovaný ako diferenciálny. Požiadavky na tento zosilňovač sú miernejšie ako pre vertikálny koncový stupeň. Z vlastností je potrebné dodržať veľmi dobrú linearitu ( nesmie vnášať tvarové skreslenie pílovitého signálu ), musí byť schopný pracovať s veľkým napätím ( 90 až 150 V ), potrebným pre horizontálne vychyľovacie doštičky obrazovky. Požiadavka na dynamiku a veľkosť frekvenčného pásma nie je až tak prísna. Vo všeobecnosti platí, že šírka pásma tohto zosilňovača môže byť až 10× menšia ako u vertikálneho zosilňovača. Zosilnenie, podobne ako pri vertikálnom zosilňovači, nebýva veľké, asi do 20×. Jednoduchá schéma je na obrázku vpravo.

       V tomto koncovom zosilňovači je možné realizovať tzv. časovú lupu, ktorá sa používa v osciloskopoch na zlepšenie možnosti sledovania detailov nachádzajúcich sa na zobrazovanom signále. Je to realizované zväčšením zosilnenia zosilňovača zmenou hodnoty odporu rezistora R17.


!!!   Použitie obsahu stránok alebo ich častí na "kvaziautorské" a komerčné účely je v rozpore s autorskými právami a je možné len so súhlasom autora   !!!

Spracoval :  Ing. Alexander Žatkovič
Prípadné pripomienky alebo otázky zasielajte na adresu