Oneskorovacia linka a koncový zosilňovač vertikálneho vychyľovania


       Za elektronickým prepínačom nasleduje "oneskorovacia linka", ktorá zabezpečuje súčasné vykreslenie sledovaného signálu a spustenie časovej základne. Je to potrebné preto, lebo časová základňa svojou konečnou rýchlosťou spúšťania sa zavádza oneskorenie počiatku vykresľovania lúča na tienidle obrazovky. Takéto oneskorenie v obvodoch vertikálnych blokov osciloskopu nie je. Preto sa musí signál prichádzajúci na vertikálne vychyľovacie doštičky obrazovky umelo oneskoriť o čas zodpovedajúci oneskoreniu spúšťania časovej základne. V analógových osciloskopoch sa realizuje koaxiálnym káblom s presne definovanými vlastnosťami ( dĺžka, hrúbka, permitivita dielektrika.)  Doba oneskorenia je 0,1 až 0,4 ms.

 

       Ako posledný diel vertikálnej časti je "koncový zosilňovač vertikálneho vychyľovania". Tento zosilňovač je tiež realizovaný ako diferenciálny. Požiadavky na tento zosilňovač nie sú tak prísne ako na vstupný zosilňovač osciloskopu. V každom prípade musí mať dobrú dynamiku, dobrú linearitu, veľkú šírku frekvenčného pásma, musí byť schopný pracovať s veľkým napätím ( 90 až 150 V ), potrebným pre vertikálne vychyľovacie doštičky obrazovky. Zosilnenie nebýva veľké, asi do 20×. Veľmi jednoduchý koncový zosilňovač je znázornený na obrázku, v jeho pravej časti.
!!!   Použitie obsahu stránok alebo ich častí na "kvaziautorské" a komerčné účely je v rozpore s autorskými právami a je možné len so súhlasom autora   !!!

Spracoval :  Ing. Alexander Žatkovič
Prípadné pripomienky alebo otázky zasielajte na adresu