Pomocné obvody osciloskopu


       Osciloskop môže byť vybavený rôznymi doplnkovými funkciami, ktorými sa umožní kontrola správnej činností niektorých jeho častí, poprípade sa nimi uľahčí činnosť pri sledovaní signálov na obrazovke osciloskopu a odčítanie niektorých niektorých parametrov signálu z obrazovky.

       Bežnou výbavou osciloskopu je kalibrátor. Je to generátor signálu obdĺžníkového tvaru s presne definovaným kmitočtom, najčastejšie 1 kHz ( poprípade aj 1MHz ) a presne definovanou amplitúdou. Kalibrátorom vieme otestovať správnosť frekvencie časovej základne a správnosť nastavenia citlivosti vertikálneho zosilňovača, ako aj správnosť deliaceho pomeru pri prepínaní citlivosti vertikálneho zosilňovača. Na ukážku je uvedený na nasledujúcom obrázku jednoduchý kalibrátor.

Kalibrátor!!!   Použitie obsahu stránok alebo ich častí na "kvaziautorské" a komerčné účely je v rozpore s autorskými právami a je možné len so súhlasom autora   !!!

Spracoval :  Ing. Alexander Žatkovič
Prípadné pripomienky alebo otázky zasielajte na adresu