Vzorkovanie opakované - náhodné


Vzorkovanie opakované - náhodné


       Pri tomto vzorkovaní má vzorkovací signál presne definovanú frekvenciu a odoberanie PAM vzoriek sa robí počas viacerých periód vstupného signálu. Pre každú PAM vzorku sa zaznamená okrem jej amplitúdy aj časový odstup od spúšťacieho bodu. Ten je pre rôzne vzorky rôzny. Pri rekonštrukcii signálu sú údaje vzoriek zoradené podľa narastajúcich časových odstupov od spúšťacieho bodu do príslušného poradia. Pri náhodnom vzorkovaní sa získa aj priebeh pred bodom spúšťania ("negatívny čas".) Táto skutočnosť je znázornená na obr. b).

!!!   Použitie obsahu stránok alebo ich častí na "kvaziautorské" a komerčné účely je v rozpore s autorskými právami a je možné len so súhlasom autora   !!!

Spracoval :  Ing. Alexander Žatkovič
Prípadné pripomienky alebo otázky zasielajte na adresu