Vzorkovanie opakované - postupné


Vzorkovanie opakované - postupné


       Pri tomto vzorkovaní nemá vzorkovací signál presne definovanú frekvenciu a odoberanie PAM vzoriek sa robí počas viacerých periód vstupného signálu. Získava sa vždy len jedna PAM vzorka z jednej periódy vstupného signálu. V každej nasledujúcej perióde je odoberanie PAM vzorky oneskorené o rovnaký čas Dt. Po odobratí určitého počtu vzoriek, tie sú zapamätané a pri rekonštrukcii zoradené a vykresľované podľa narastajúcich časových odstupov od spúšťacieho bodu. Pre názornosť je proces znázornený na obrázku. Pre časy platí:

                    t2 = t1 + Dt ,
                    t3 = t2 + Dt , atď.

       Na rozdiel od opakovaného vzorkovania - náhodného, nevieme získať priebeh pred spúšťacím bodom ( "negatívny čas".) Toto vzorkovanie umožňuje získať veľmi presne rekonštruovaný priebeh vstupného signálu a umožňuje používať pomerne pomalé prevodníky A / D s lepším rozlíšením.

!!!   Použitie obsahu stránok alebo ich častí na "kvaziautorské" a komerčné účely je v rozpore s autorskými právami a je možné len so súhlasom autora   !!!

Spracoval :  Ing. Alexander Žatkovič
Prípadné pripomienky alebo otázky zasielajte na adresu