Laboratórne generátory - delenie a vlastnosti

       Laboratórne generátory nie sú meracími prístrojmi v pravom slova zmysle, pretože nie sú určené na priame meranie elektrických veličín. Sú však zdrojmi merných signálov, napätí a prúdov najrôznejších tvarov a priebehov, ktorých veľkosť a časový priebeh sú známe s tak veľkou presnosťou, že môžu pri meraní slúžiť ako normály. Laboratórne generátory sú teda prístroje, pomocou ktorých je možné preverovať vlastnosti najrôznejších elektronických zariadení. Pre laboratórne účely sa vyžadujú skôr univerzálne prístroje s možnosťou širokého použitia, pre výrobné pracoviská sú vhodnejšie jednoúčelové zariadenia, ktoré sú jednoduchšie, lacnejšie a s minimálnymi poruchami.

Laboratórne generátory sa delia podľa druhu generovaných časových priebehov do troch základných skupín :

 1. Zdroje harmonických napätí :
  1. nízkofrekvenčné generátory,
  2. vysokofrekvenčné generátory,
  3. videogenerátory,
  4. zdroje etalónevej (normálovej) frekvencie.
 2.  Zdroje tvarových priebehov :
  1. zdroje pravouhlých priebehov,
  2. zdroje pílovitých priebehov,
  3. pulzné generátory,
  4. zdroje iných priebehov predpísaného tvaru.
 3.  Zdroje náhodných priebehov :
  1. šumové generátory,
  2. generátory iných náhodných priebehov.

       Laboratórne generátory musia vykazovať určité vlastnosti, ktoré sú potrebné pre získanie presných a spoľahlivých výsledkov meraní elektronických zariadení. Vo všeobecnosti sú vyžadované tieto vlastnosti :

 1. vysoká presnosť nastavenej frekvencie,
 2. vysoká stálosť nastavenej frekvencie (u vf generátorov lepšia ako 10-6),
 3. veľká preladiteľnosť volenej frekvencie u preladiteľných generátorov,
 4. u harmonických generátorov minimálne harmonické skreslenie,
 5. u generátorov tvarových signálov skreslenie generovaného tvaru,
 6. stálosť amplitúdy výstupného napätia pri ladení frekvencie generátora,
 7. možnosť zaviesť moduláciu AM, FM, impulzovú, najmä u vf generátorov,
 8. nastaviteľnosť výstupného napätia aspoň od 0,1 mV do 1 V u nf generátorov a od 1 mV do 1 V u vf generátorov,
 9. malý výstupný odpor generátora (u nf generátorov 600 W, u vf generátorov 50 W, pre TV 75 W ),
 10. minimálne vyžarovanie signálu do okolia, najme u vf generátorov,
 11. skreslenie moduláciou má byť čo najmenšie, najme u vf generátorov.!!!   Použitie obsahu stránok alebo ich častí na "kvaziautorské" a komerčné účely je v rozpore s autorskými právami a je možné len so súhlasom autora   !!!

Spracoval :  Ing. Alexander Žatkovič
Prípadné pripomienky alebo otázky zasielajte na adresu