Odpovede na otázky


Po oboznámení sa s cieľmi a závermi harmonickej analýzy v tejto téme si môžeme odpovedať na otázky, ktoré boli vyslovené v jej úvode.

       Prečo pravouhlý signál z reproduktora vyvolá výrazne silnejší vnem, kým sínusový signál je počuť veľmi slabo ?
Odpoveď je veľmi jednoduchá. Pravouhlý signál obsahuje vyššie harmonické základnej harmonickej 50 Hz a teda práve tie je malý stredotónový reproduktor schopný reprodukovať v dostatočnej intenzite. V podstate počujeme vyššie harmonické a nie základný signál 50 Hz.

       Odkiaľ sa vzal na výstupe selektívneho zosilňovača signál s frekvenciou 9 kHz, ak na vstup sme privádzali vždy signál s frekvenciou 1 kHz ?
Odpoveď je opäť veľmi jednoduchá. Pravouhlý signál, na rozdiel od sínusového, obsahuje vo svojom spektre množstvo vyšších harmonických a teda aj zložku s frekvenciou 9 kHz. Táto zložka je selektívnym zosilňovačom vybratá zo spektra a zosilnená, preto sa objaví na výstupe selektívneho zosilňovača, ale ako signál s priebehom sínusového tvaru.

       Ako je to možné, že informácia o hudobnom nástroji sa v zaznamenanej stope stratila a ostali všade len sínusové signály s frekvenciou 440 Hz ?
Aj tu je odpoveď veľmi jednoduchá. Každý nástroj okrem základnej harmonickej, ktorá určuje výšku vyludzovaného tónu, generuje s týmto tónom aj jeho niektoré vyššie harmonické ( nie všetky ), ktoré vytvárajú typickú farbu zvuku daného nástroja. Ak odfiltrujeme všetky vyššie harmonické a ponecháme len základnú harmonickú, stratí sa farba zvuku nástroja a teda aj informácia o aký nástroj išlo. Ostane len základná harmonická, ktorá, ako sme si ukázali na predchádzajúcich stránkach tejto témy, má priebeh čisto sínusový a teda nezávisí od toho, ktorým nástrojom sme daný tón, u nás komorné a1, hrali.

!!!   Použitie obsahu stránok alebo ich častí na "kvaziautorské" a komerčné účely je v rozpore s autorskými právami a je možné len so súhlasom autora   !!!

Spracoval :  Ing. Alexander Žatkovič
Prípadné pripomienky alebo otázky zasielajte na adresu