ZÁKLADNÉ ZAPOJENIA S OPERAČNÝM ZOSILŇOVAČOM.


Invertujúci zosilňovač
Invertujúci zosilňovač Podmienky :
Ud = 0 V
 I1 = - I2
--------------------------
Potom:
I1 = U1 / R1   ;   I2 = U2 / R2


Neinvertujúci zosilňovač
Neinvertujúci zosilňovač Podmienky :
Ud = 0 V
 I1 = I2
--------------------------
Potom:
I1 = U1 / R1   ;   I2 = ( U2 - U1 ) / R2


Integračný zosilňovač
Integračný zosilňovač Podmienky :
Ud = 0 V
 I1 = - I2
--------------------------
Potom:
I1 = U1 / R1   ;   I2 = C.( du2 / dt )


Derivačný zosilňovač
Derivačný zosilňovač Podmienky :
Ud = 0 V
 I1 = - I2
--------------------------
Potom:
I1 = C.( du1 / dt )   ;   I2 = U2 / R


Rozdielový zosilňovač
Rozdielový zosilňovač Podmienky :
Ud = 0 V
 I1 = - I2   ;   I3 = I4
--------------------------
Potom:
    ( 1 ) ,         ( 2 )


Z rovnice ( 1) a ( 2 ) vyjadríme u3 a výrazy dáme do rovnosti:
teda :
po roznásobení :
u2.R4.( R1 + R2 ) = u1.R2.( R3 + R4 ) + u0.R1.( R3 + R4 )
po úprave :
u0.R1.( R3 + R4 ) = u2.R4.( R1 + R2 ) - u1.R2.( R3 + R4 )     ( 3 )
Z rovnice (3 ) už môžeme vyjadriť výstupné napätie u0 :
    ( 4 )
Ak položíme R1 = R3 a R2 = R4, potom pre výstupné napätie u0 dostaneme jednoduchý vzťah :
    ( 5 )


       Okrem týchto zapojení existuje nespočetné množstvo najrôznejších zapojení s OZ a to vo filtroch, komparátoroch, napäjacích zdrojoch, oscilátoroch, generátoroch a pod. S niektorými sa stretneme v nasledujúcich témach.


!!!   Použitie obsahu stránok alebo ich častí na "kvaziautorské" a komerčné účely je v rozpore s autorskými právami a je možné len so súhlasom autora   !!!

Spracoval :  Ing. Alexander Žatkovič
Prípadné pripomienky alebo otázky zasielajte na adresu