d) Vplyv zápornej spätnej väzby na činiteľ harmonického skreslenia

       Podobnými úvahami ako pri určovaní vplyvu spätnej väzby na frekvenčné skreslenie, by sme mohli odvodiť vplyv spätnej väzby aj na ďalšie vlastnosti zosilňovača, ako činiteľ harmonického skreslenia alebo jeho vstupnú a výstupnú impedanciu. Teda :
Činiteľ harmonického skreslenia k'h v zosilňovači so zápornou spätnou väzbou je ( 1 + ßA ) - krát menší ako u zosilňovača bez spätnej väzby.

Tento vzťah má však obmedzenú platnosť. Vzťah je použiteľný ak platí, že : 
      - činiteľ harmonického skreslenia bez spätnej väzby kh < 10 %
      - pomer medzi jednotlivými harmonickými zložkami nie je veľký
      - zosilňovač pracuje v oblasti stredných kmitočtov, kde sa jedná o čistú zápornú spätnú väzbue) Vplyv zápornej spätnej väzby na vstupnú a výstupnú impedanciu

       Vo všeobecnosti môžeme povedať, že záporná sériová prúdová spätná väzba impedancie ( vstupnú a výstupnú ) zvyšuje, paralelná prúdová spätná väzba vstupnú impedanciu znižuje a výstupnú impedanciu zvyšuje. Záporná paralelná napäťová spätná väzba impedancie znižuje a sériová napäťová spätná väzba vstupnú impedanciu zvyšuje a výstupnú impedanciu znižuje. Zvýšenie alebo zníženie je ( 1 + ßA ) - krát.

!!!   Použitie obsahu stránok alebo ich častí na "kvaziautorské" a komerčné účely je v rozpore s autorskými právami a je možné len so súhlasom autora   !!!

Spracoval :  Ing. Alexander Žatkovič
Prípadné pripomienky alebo otázky zasielajte na adresu