b) Stabilita zosilnenia zosilňovača so zápornou spätnou väzbou

  Stabilitou zosilnenia rozumieme mieru zmeny zosilnenia k celkovému zosilneniu zosilňovača. Vyjadrujeme ju pomerom , alebo pre veľmi malé zmeny v tvare . Ak rovnicu derivujeme podľa zosilnenia A, dostaneme:

        / dA
        /
  Výsledok derivácie vynásobíme vo vhodnom tvare číslom 1 = a následne vhodne upravíme, dostaneme:
Ďalšími úpravami dostaneme výslednú rovnicu:

  Z tejto rovnice je zrejmé, že stabilita zosilnenia zosilňovača so zápornou spätnou väzbou sa zlepší, lebo celková miera zmeny zosilnenia je ( 1 + ßA ) - krát menšia ako u zosilňovača bez spätnej väzby.
!!!   Použitie obsahu stránok alebo ich častí na "kvaziautorské" a komerčné účely je v rozpore s autorskými právami a je možné len so súhlasom autora   !!!

Spracoval :  Ing. Alexander Žatkovič
Prípadné pripomienky alebo otázky zasielajte na adresu