JEDNOČINNÉ  VÝKONOVÉ  ZOSILŇOVAČE S TRANSFORMÁTOROVOU  VÄZBOU


       Jednočinné výkonové zosilňovače s transformátorovou väzbou na záťaž sa v súčasnosti používajú veľmi zriedka, preto sa bližšie týmito zosilňovačmi nebudeme zapodievať. Veľmi jednoduchá schéma jednočinného koncového stupňa je na nasledujúcom obrázku

Spomenieme len niektoré vlastnosti:

- zosilňovacie súčiastky v týchto koncových zosilňovačoch pracujú v triede A
- keďže pracujú v triede A, dá sa u nich dosiahnuť veľmi malé harmonické skreslenie kh
- účinnosť h  týchto koncových zosilňovačov je malá ( pre sínusový signál maximálne asi 25 %, pre maximálne budenie bez ohľadu na skreslenie asi 50 % )
- sú u nich problémy s chladením koncových zosilňovacích súčiastok, vzhľadom na veľký kľudový prúd týchto zosilňovacích súčiastok
- z hore uvedených dôvodov sa používajú len pre malé výkony ( asi do 10 až 20 W )
!!!   Použitie obsahu stránok alebo ich častí na "kvaziautorské" a komerčné účely je v rozpore s autorskými právami a je možné len so súhlasom autora   !!!

Spracoval :  Ing. Alexander Žatkovič
Prípadné pripomienky alebo otázky zasielajte na adresu