ZOSILŇOVAČE - DEFINÍCIA


       Vo všetkých odvetviach elektroniky sa vyskytuje požiadavka zosilniť niektorý parameter elektrického signálu ( najčastejšie výkon, ale môže to byť aj napätie alebo prúd ) tak, aby sa zväčšila ich amplitúda a pritom ich časový priebeh zostal nezmenený. K tomuto účelu sa používajú elektronické zosilňovače. Zosilňovač elektrických signálov pracuje v podstate ako energetický menič a môžeme ho definovať nasledovne :

       Zosilňovačom nazývame elektronické zariadenie, v ktorom vstupný signál relatívne malého výkonu riadi prenos podstatne väčšej energie z napájacieho zdroja do záťaže. Ako regulačný prvok sa tu používa vhodná elektronická aktívna súčiastka - dnes najčastejšie tranzistor.

       Keďže výkon je súčin dvoch obvodových veličín, napätia a prúdu, v praxi sa najčastejšie riadenie energie zo zdroja do záťaže vstupným signálom malého výkonu realizuje tak, že najprv sa zosilňuje napäťová zložka vstupného signálu a až v poslednej časti zosilňovacieho reťazca sa zosilní aj jeho prúdová zložka. V podstate ide o to, že zosilnenou napäťovou zložkou vstupného signálu sa riadi veľkosť prúdu dodávaného z napájacieho zdroja do vonkajšej záťaže. Teda výstupný (zosilnený) signál je funkciou vstupného (zosilňovaného) signálu.

       Každý zosilňovač musí mať dve vstupné svorky a dve výstupné svorky a preto ho môžeme zaradiť medzi štvorpóly, respektíve medzi dvojbrány. Zosilňovač ako taký sa dnes používa skoro v každom elektronickom zariadení, ktoré sa používa v rádiotechnike, meracej a riadiacej technike, v automatizácii a v priemyselnej elektronike.

       Každá oblasť, čí už priemysel, domácnosť, zdravotníctvo a pod., v ktorej sa zosilňovače používajú, má svoje špecifické požiadavky na ich vlastnosti a technické prevedenie. Vymenovať všetky v tejto téme nie je možné a ani by to nemalo zmysel. Sú však určité všeobecné vlastnosti, ktoré sú spoločné pre všetky zosilňovače, bez rozdielu oblasti ich použitia a tiež určité skutočnosti, ktoré tieto vlastnosti ovplyvňujú. Práve týmito všeobecnými vlastnosťami, ale aj skutočnosťami, ktoré ich ovplyvňujú sa budeme zaoperať v nasledujúcich podtémach. Pri ich popisovaní a vysvetľovaní budeme používať niektoré pojmy, ktoré si najprv zadefinujeme, aby sme im rozumeli. Úplne na úvod si však zosilňovače rozdelíme podľa rozličných hľadísk.

       Všetko, čo tu bolo spomenuté, je popísané v nasledujúcich podtémach :

°   Zosilňovače - rozdelenie
°   Zosilňovače - základné pojmy
°   Zosilňovače - hlavné technické vlastnosti
°   Zosilňovače - skreslenia
°   Zosilňovače - pracovné triedyZosilňovače - rozdelenie!!!   Použitie obsahu stránok alebo ich častí na "kvaziautorské" a komerčné účely je v rozpore s autorskými právami a je možné len so súhlasom autora   !!!

Spracoval :  Ing. Alexander Žatkovič
Prípadné pripomienky alebo otázky zasielajte na adresu