Oscilátory RC.

    Oscilátory LC nie sú veľmi vhodné na vytváranie nízkofrekvenčných kmitov, pretože pre frekvencie po 20 kHz musia mať cievky a kondenzátory veľké rozmery a váhu. Pre túto frekvenčnú oblasť sú výhodnejšie oscilátory RC. Spätnoväzobné oscilátory RC sú charakteristické tým, že majú spätnoväzobný štvorpól zložený s rezistorov R a kondenzátorov C. Spätnoväzobný štvorpól pracuje zasa ako štvorpól riadiaci, to znamená, že určuje kmitočet oscilácií. Je však dôležité, aby daný štvorpól spĺňal amplitúdovú a fázovú podmienku oscilácií len pre požadovaný pracovný kmitočet  fo.  Ďalej je vzhľadom na dobrú kmitočtovú stabilitu potrebné, aby fázová charakteristika spätnoväzobného obvodu oscilátora bola v okolí kmitočtu oscilácií podľa možnosti čo najstrmšia.

    Je možné zostaviť niekoľko rôznych štvorpólov RC , ktoré týmto všeobecným požiadavkám viac či menej vyhovujú. Vždy však je potrebné poznať amplitúdovú a fázovú charakteristiky daného štvorpólu a podľa nich zvoliť typ zosilňovača, jeho zosilnenie a  celkový fázový posun medzi jeho vstupom a výstupom. Jednotlivé typy oscilátorov RC majú potom svoje charakteristické vlastnosti.

    Hlavnými zástupcami RC oscilátorov sú  oscilátory s horným a dolným priepustom a oscilátory s pásmovými filtrami, v ktorých sa používajú selektívne RC články a to :
!!!   Použitie obsahu stránok alebo ich častí na "kvaziautorské" a komerčné účely je v rozpore s autorskými právami a je možné len so súhlasom autora   !!!

Spracoval :  Ing. Alexander Žatkovič
Prípadné pripomienky alebo otázky zasielajte na adresu