Obvody synchronizácie časovej základne


Na zabezpečenie synchronizácie časovej základne so vstupným signálom slúži obvod na obrázku.

Obvod spúšťania Č.Z


       Činnosť tohto obvodu je založená na skutočnosti, že na báze tranzistora T1,  teda v bode A,  je rozhodovacia úroveň +0,6 V  ( je to napätie medzi bázou a emitorom tranzistora T1).  Tranzistor T1  pracuje v lineárnom režime, je to emitorový sledovač, tranzistory T2  a  T3  pracujú ako diferenčný stupeň s maximálnym zosilnením.

       Ak pomocou potenciometra P1  posunieme rozhodovaciu úroveň v bode A  nižšie pod úroveň +0,6 V,  tranzistor T2  sa zatvorí ( na jeho báze je napätie nižšie ako na báze tranzistora T3 )  a tranzistor T3   sa otvorí. Opätovné otvorenie tranzistora T2  a zatvorenie tranzistora T3  dosiahneme privedením rovnako veľkého napätia, ale s opačným znamienkom, teda kladným, z prepínača Pr.2  ( bloková schéma, prepínač Pr.2 ).  Pri vhodne nastavenom prepínači Pr.3  sa vstupný signál začne vykresľovať na obrazovke osciloskopu časťou kladnej polperiódy.

       Ak teraz nastavíme potenciometrom P1  na báze tranzistora T1  napätie vyššie ako +0,6 V,  tranzistor T2  bude otvorený a tranzistor T3   sa zatvorený. Opätovné zatvorenie tranzistora T2  a otvorenie tranzistora T3  dosiahneme privedením rovnako veľkého napätia, ale s opačným znamienkom, teda záporným, z prepínača Pr.2.  Pri vhodne nastavenom prepínači Pr.3  sa vstupný signál začne vykresľovať na obrazovke osciloskopu časťou zápornej polperiódy.

       Prepínačom Pr.3  nastavujeme, či sa časová základňa bude synchronizovať na kladnú alebo zápornú polperiódu vstupného signálu ( nábežnú alebo dobežnú hranu vstupného signálu.)  Výstup z tohto obvodu sa ešte vedie do Schmittovho preklápacieho obvodu ( nie je na obrázku zakreslený ), ktorý zabezpečí veľmi strmé spúšťacie hrany pre spustenie generátora píly časovej základne.

Za obvodmi synchronizácie nasleduje časová základňa osciloskopu.
!!!   Použitie obsahu stránok alebo ich častí na "kvaziautorské" a komerčné účely je v rozpore s autorskými právami a je možné len so súhlasom autora   !!!

Spracoval :  Ing. Alexander Žatkovič
Prípadné pripomienky alebo otázky zasielajte na adresu