Obvody na úpravu kmitočtového spektra signálu.

    Obvody na úpravu tvaru kmitočtového spektra signálu ( korektory ) slúžia na úpravu priebehu amplitúdovo-frekvenčnej charakteristiky daného elektronického zariadenia na presne definovaný tvar. Tieto obvody využívajú pre svoju činnosť rôzne typy filtrov a ich vzájomné kombinácie.

    My sme sa už stretli s týmito obvodmi v téme “Zosilňovače” v podtéme “Vysokofrekvenčné zosilňovače” v časti o kompenzáciách a to sériovej, paralelnejsériovo-paralelnej, ktoré slúžili na úpravu prenosových vlastností zosilňovača v oblasti vysokých frekvencií.

    Podobne sme rozoberali vlastnosti týchto obvodov v podtéme “Výkonové zosilňovače” v stati “Korekčné členy v zosilňovačoch”, kde sme si popísali korekčný obvod pre reguláciu prenosových vlastností nízkofrekvenčného zosilňovača v oblasti nízkych frekvencií ( basov ) a v oblasti vysokých frekvencií ( výšok ) v akustickom pásme, tzv. Baxandallov korekčný obvod. ( na obrázku vpravo )

Baxandelov korektor basov a výšok

    Korekčné obvody na úpravu priebehu amplitúdovo-frekvenčnej charakteristiky majú široké použitie v najrôznejších zariadeniach a  v podstate nie je možné bez nich realizovať žiaden zosilňovač určený na zosilňovanie striedavého signálu.

 
!!!   Použitie obsahu stránok alebo ich častí na "kvaziautorské" a komerčné účely je v rozpore s autorskými právami a je možné len so súhlasom autora   !!!

Spracoval :  Ing. Alexander Žatkovič
Prípadné pripomienky alebo otázky zasielajte na adresu