Usmerňovače zaťažené len odporovou záťažou.

      Usmerňovače tohto typu majú záťaž tvorenú len činným odporom a preto je usmernené napätie nevyhladené. Je to napätie pulzujúce od nulovej hodnoty po maximálnu hodnotu sekundárneho napätia transformátora. Zdroje s takto realizovanými usmerňovačmi nie je možné použiť priamo na napájanie väčšiny elektronických obvodov, lebo zvlnenie výstupného napätia je príliš veľké. Sú to však zapojenia základné a pre pochopenie činnosti zdrojov dôležité.
Všimnime si teda usmerňovače s odporovou záťažou :   - jednocestné
  - dvojcestné
  - mostíkové


Usmerňovače zaťažené vyhladzovacím kondenzátorom a odporovou záťažou .

      Usmerňovače tohto typu majú záťaž tvorenú činným odporom a vyhladzovacím kondenzátorom. Napätie na takto zaťaženom výstupe usmerňovača už nie je napätie pulzujúce od nulovej hodnoty po maximálnu hodnotu sekundárneho napätia transformátora, ale je to napätie, ktorého hodnota neklesne pod určitú minimálnu hodnotu počas trvania celej periódy sekundárneho napätia transformátora. Zdroje s takto realizovanými usmerňovačmi je možné použiť priamo na napájanie väčšiny elektronických obvodov, lebo zvlnenie výstupného napätia je výrazne menšie ako pri zaťažení usmerňovača len odporovou záťažou, teda bez vyhladzovacieho kondenzátora.

Všimnime si teda usmerňovače s kapacitnou a odporovou záťažou :   - jednocestné
  - dvojcestné
  - mostíkové


       Pre úplnosť si ešte porovname základnú vlastnosť a to závislosť výstupného napätia Uo  od odoberanej hodnoty prúdu Io  pre jednotlivé typy usmerňovačov. Porovnanie usmerňovačov je na tejto stránke.       V ďalších častiach si všimneme ďalšie bloky, ktoré nasledujú za blokom usmerňovača. Za blokom usmerňovača, ako už bolo spomenuté vyššie, pre lepšie odstránenie zvlnenia výstupného napätia naleduje blok  - filtrov.

Pre minimalizáciu kolísania napätia alebo prúdu za blok filtrov pripájame blok :

  - stabilizátora napätia
  - stabilizátora prúdu

Ak chceme získať na výstupe zdroja napätie vyššie ako nám dodáva transformátor zdroja, môžeme použiť :

  - zdvojopvač napätia
  - násobič napätia
!!!   Použitie obsahu stránok alebo ich častí na "kvaziautorské" a komerčné účely je v rozpore s autorskými právami a je možné len so súhlasom autora   !!!

Spracoval :  Ing. Alexander Žatkovič
Prípadné pripomienky alebo otázky zasielajte na adresu