Analógový osciloskop sa skladá z niekoľkých základných častí. Na obr.1 je bloková schéma dvojkanálového osciloskopu.


Bloková schéma dvojkanálového analógového osciloskopu
Pre lepšie rozlíšenie klikni na obrázok


       Osciloskop sa skladá z vertikálnej, horizontálnej, napájacej a zobrazovacej časti. Každá časť má svoje špecifické bloky, každý blok má svoje špecifické obvodové riešenie, špeciálne vlastnosti. V ďalších kapitolách tejto podtémy si popíšeme funkcie a vlastnosti jednotlivých blokov. Obvodové riešenia jednotlivých blokov si všimneme len okrajovo ( veľmi jednoduchými príkladmi zapojení ),  pretože ide vo väčšine o zložité elektronické zapojenia.

       Našu pozornosť sústredíme hlavne na bloky vertikálnej a horizontálnej časti.

Vertikálnu časť tvoria tieto bloky :   dva vstupné deliče
dva vstupné zosilňovače
elektronický prepínač
oneskorovacia linka
koncový stupň vertikálneho vychyľovania
   
Horizontálnu časť tvoria tieto bloky : vstupný delič
obvody synchronizácie
časová základňa
koncový stupň horizontálneho vychyľovania
   
Ďalšími časťami osciloskpu sú : napájacie obvody
pomocné obvody


       Mnohé moderné analógové osciloskopy sú vybavené dvomi časovými základňami, ktoré môžu navzájom spolupracovať a vďaka ktorým môžeme sledovať detaily na zobrazovanom signále. O tejto možnosti hovorí podkapitola dvojitá časová základňa.
!!!   Použitie obsahu stránok alebo ich častí na "kvaziautorské" a komerčné účely je v rozpore s autorskými právami a je možné len so súhlasom autora   !!!

Spracoval :  Ing. Alexander Žatkovič
Prípadné pripomienky alebo otázky zasielajte na adresu